Dołącz do grona wolontariuszy Planuj Zdrowie!

Szukamy ludzi z misją i pasją, którą pragniecie zarażać wszystkich wokół! Masz szansę zaangażować się w ciekawe i konkretne projekty.

 

Zostań Wolontariuszem!

 

Naszą misją jest zmiana w myśleniu o profilaktyce zdrowotnej oraz budowanie świadomego społeczeństwa poprzez:
- zwiększenie zgłaszalności i regularności wykonywania badań profilaktycznych
- szerzenie wiedzy na temat wczesnego wykrywania nowotworów.
Szukamy osób chętnych do pomocy w ramach naszego autorskiego projektu ,,Profilaktyka poprzez Edukację – Wojewódzki Program Zwiększania Świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat profilaktyki zdrowotnej”.
To program o charakterze edukacyjnym skierowany do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Chcemy już od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach świadomość tego, że badania profilaktyczne są czymś naturalnym, a zdrowie to najważniejsza rzecz o jaką należy dbać!
Wolontariat będzie polegał m.in. na:
- prowadzeniu spotkań z dziećmi na terenie całego kraju, dotyczących działań na rzecz, upowszechniania wiedzy z zakresu     
  profilaktyki pierwotnej i wtórnej;
- reprezentowanie organizacji na zewnątrz podczas spotkań promujących Portal Planu Zdrowie; 
- współprowadzenie portali społecznościowych tj FB, Instagram, Tweeter;
- koordynacja pracy zespołów wolontariuszy w poszczególnych rejonach naszego kraju;
- spotkania z przedstawicielami firm i poszukiwania źródeł wsparcia finansowego.
Oferujemy:
- szkolenie i wsparcie przy prowadzeniu spotkań;
- udział i współpracę ze strażnikami miejskimi Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej podczas zajęć ”Bezpieczna droga”, „Cyber 
  przemoc” itp.;
- nabycie cennego doświadczenia pedagogicznego;
- materiały informacyjne, prezentacje multimedialne do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą;
- szeroką gamę aktywności uwzględniających indywidualne predyspozycje i kompetencje wolontariusza;
- możliwość udziału w tworzeniu programu/ zadania/ projektu, w którym uczestniczy wolontariusz;
- poznanie fantastycznych ludzi;
- zaświadczenie z odbycia wolontariatu;
- uczestnictwo w organizowanych spotkaniach i konferencjach dla koordynatorów wolontariatu;
- umożliwianie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie współpracy z wolontariuszami.
W każdym projekcie wyznaczamy osobę odpowiedzialną za współpracę z wolontariuszami, jasno określamy prawa i obowiązki wolontariusza, dostosowujemy czas wykonywania prac w zakresie wolontariatu do możliwości wolontariusza.
Każda osoba decydująca się na wolontariat podpisuje porozumienie o współpracy, w którym określa się m.in. czas trwania współpracy, rodzaj pracy świadczonej na rzecz konkretnego programu lub projektu, a także minimalną ilość czasu, jaką wolontariusz zobowiązuje się poświęcać na współpracę zobowiązujemy się do wystawienia zaświadczenia lub referencji.
Poszukujemy osób:
- lubiących pracę z dziećmi;
- komunikatywnych i twórczych;
- mających czas, zapał i chęci do rozwoju unikatowego projektu;
- swobodnie poruszających się w obszarze mediów społecznościowych;
- chcących zdobywać nowe umiejętności i sprawdzić się przy realizacji ambitnych zadań;
- potrafiących działać samodzielnie i nie bojących się wyzwań, chcących przyczynić się do rozwoju działań na rzecz profilaktyki     
  zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), wśród dzieci i młodzieży poprzez spotkania w szkołach i przedszkolach.
Wymagania:
- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi oraz udział w realizacji podobnych projektów;
Wolontariusz powinien m.in:
- Rzetelnie podchodzić do wykonywać zadania, które zostały z nim uzgodnione.
- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Odpowiadać za działania związane ze swoją pracą.
- Utrzymywać regularny kontakt z osobą odpowiadającą za monitorowanie jego zadań.
Najbliższy nabór wolontariuszy będzie odbywał się w ramach:
- spotkań indywidualnych oraz
- spotkań informacyjno – organizacyjnych dla dużych grup.
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM PLANUJ ZDROWIE – KROK PO KROKU:
- wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tutaj
- prześlij go do nas na adres mailowy:  kontakt [at] planujzdrowie.pl
- lub skontaktuj się z Nami bezpośrednio Tel. 664 206 273. Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.