Create: sob., 10/31/2020 - 17:33
Author: Edyta
Piotr Furmanek - Prezes Zarządu

Udział w programie „Borelioza w lubelskim i podlaskim - profilaktyka, badanie i leczenie”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, jest dla naszej Fundacji Planuj Zdrowie – jako partnera – ogromnym wyzwaniem.

Zamierzamy bowiem zrealizować niezwykle ambitny program, polegający na zmniejszeniu zapadalności i poprawie wykrywalności boreliozy z Ly-me, wśród osób zakwalifikowanych do projektu, a spełniających odpowiednie programowo kryteria (z województwa lubelskiego i podlaskiego).

Aby osiągnąć zamierzony cel, zaplanowaliśmy m.in. działania edukacyjno-informacyjne, które zostaną przeprowadzone przez naszą Fundację do końca 2023 roku.

Jestem i zawsze byłem zwolennikiem szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, dlatego pragnę podkreślić, że w przypadku boreliozy, wczesna diagnoza odgrywa kluczową rolę.

Jestem również przekonany, że realizowane przez moją Fundację działania, przyczynią się do sprawnego rozpoznawania choroby we wczesnym stadium, co w efekcie przełoży się na szybkie rozpoczęcie leczenia.

Piotr Furmanek
Prezes Zarządu