Create: czw., 10/10/2019 - 13:08
Author: planujzdrowie
Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie
 
W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, w której byliśmy jednym z prelegentów.
Konferencja z cyklu „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia” odbyła się w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27.
W posiedzeniu naukowym wzięła udział m.in. wiceminister zdrowia Józefa Szczurek –Żelazko, a także dyrektor małopolskiego oddziału NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, prezes KRDL Alina Niewiadomska, wiceprezes Justyna Marynowska, przedstawiciele KRDL w woj. małopolskim: Karolina Biernot-Pamuła oraz Arkadiusz Wnuk.
Wykład pt. „Wyzwania i szanse w profilaktyce zdrowotnej i edukacji medycznej” wygłosił Piotr Furmanek – założyciel Planuj Zdrowie oraz Prezes jednostki certyfikującej Noble Cert.

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie

 

W ramach naszego wykładu zaprezentowane zostało nagranie wideo, w którym 18-letni uczeń liceum mówi m.in. o tym, jak ważna jest edukacja prozdrowotna i działania mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej chorób, zarówno wśród osób starszych, jak i młodych https://www.youtube.com/watch?v=I0m7oTUo3fo&feature=youtu.be
Pan Piotr Furmanek podkreślił, iż celem Planuj Zdrowie jest zmiana podejścia do profilaktyki zdrowotnej oraz budowanie świadomego społeczeństwa poprzez m.in. edukację i wdrażanie nowych metod promocji programów profilaktycznych. W konsekwencji działania te mają na celu zwiększenie zgłaszalności i regularności wykonywania badań profilaktycznych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej, czyli prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia czy propagowanie wiedzy na temat profilaktyki wtórnej, a więc zapobiegania konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie.

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie

 

Przedstawione zostały również 3 wyzwania związane z profilaktyką zdrowotną, do których należy:
  1. Edukowanie lekarzy POZ w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a także studentów medycyny i pielęgniarstwa oraz fachowych pracowników służby zdrowia
  2. Zaangażowanie samorządów
  3. Koordynacja międzyresortowa
Podczas wykładu zaprezentowane zostały także 2 główne postulaty Planuj Zdrowie:
60 sekund dla Profilaktyki (lekarz) – tyle czasu wystarczy na to, aby lekarz POZ przekazał pacjentowi informacje dotyczące bezpłatnych badań profilaktycznych oraz tego, że należy się regularnie badać. 60 sekund to również wystarczająca ilość czasu dla pacjenta, aby zapytać lekarza o to, jakie badania profilaktyczne powinien wykonywać ze względu na wiek, płeć czy obciążenie genetyczne.
45 minut dla Profilaktyki (szkoły) – tyle czasu tygodniowo powinno być poświęcone na edukację zdrowotną, która powinna znaleźć się w podstawie programowej realizowanej w szkołach. Edukacja zdrowotna umożliwia bowiem dziecku uzyskiwanie kompetencji do ochrony i doskonalenia zdrowia własnego oraz innych ludzi, a także jest jego prawem, podobnie jak nauka czytania i pisania.

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie

 

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie

 

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie

 

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie

 

 

Konferencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – wykład Planuj Zdrowie