Polska ma jeden z najwyższych współczynników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy wśród wszystkich państw Unii Europejskiej – przeżycie 5 lat od rozpoznania tego nowotworu nie przekracza 50%. Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem kobiecym.
Najczęściej zapadają na niego panie między 25 a 35 rokiem życia.

VII Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy.