Create: Thu, 03/14/2019 - 00:39
Author: PiotrFurmanek
Na pytanie, czy przyszli rodzice marzą o chłopcu, czy o dziewczynce najczęściej słyszymy odpowiedź „Wszystko jedno. Najważniejsze, żeby było zdrowe”. Aby więc mieć pewność co do zdrowia naszego maluszka, warto skorzystać z bezpłatnych badań prenatalnych refundowanych przez NFZ.
Tym bardziej, biorąc pod uwagę fakty:
  • Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3-5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej możliwe jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr).
  • W przypadku padań prenatalnych priorytetowe są badania biochemiczne wykonywane
  • w pierwszym trymestrze ciąży, wspólnie z badaniem USG, między 11 a 14 tygodniem ciąży. Pozwalają one wykryć nieprawidłowości genetyczne w 95% badań
  • Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego.
  • W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym.
  • Badania prenatalne powinna przeprowadzić każda ciężarna kobieta.
Kto może korzystać z Programu badań prenatalnych w ramach NFZ?
- wiek powyżej 35 lat,
- wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
- stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
- stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub   
  wieloczynnikową,
- stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone   
  ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Tryb włączania do programu.
Uwaga! Wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Pacjentki, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji NFZ, mogą mieć wykonany pełen zakres płatnych badań prenatalnych. Pacjentki, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji NFZ, mogą mieć wykonany pełen zakres płatnych badań prenatalnych.

Szczegółowych informacji udzielają – dział rejestracji Nowej Ginekologii i lekarze w trakcie konsultacji położniczych.

Program bezpłatnych badań prenatalnych wykonywany jest w Centrum Nowej Ginekologii Lecznic Citomed w Przychodni Głównej mieszczącej się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu.

Rejestracja telefoniczna 695-600-162

Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.