O Planuj Zdrowie

Planuj Zdrowie to portal profilaktyczny z dostępem do rzetelnych informacji dotyczących zapobiegania chorobom i wczesnemu wykrywaniu nowotworów. Portal powstał w oparciu o bieżące doświadczenia, które pokazują jak istotną rolę w życiu każdego z nas odgrywa profilaktyka zdrowotna, a w szczególności działania zapobiegające chorobom nowotworowym.

Naszym celem jest zmiana podejścia do profilaktyki zdrowotnej oraz budowanie świadomego społeczeństwa poprzez:

- zwiększenie zgłaszalności i regularności wykonywania badań profilaktycznych;

- szerzenie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej, czyli prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia - zapobiegania chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka;

- propagowanie wiedzy na temat profilaktyki wtórnej, czyli zapobiegania konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe);

- edukacja i wdrażanie nowych metod promocji programów profilaktycznych.

,,W 2025 roku nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce, a zachorowalność wzrośnie o jedną czwartą”
- czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
Nie możemy do tego dopuścić!
„Od wielu lat dostrzegam wagę uświadamiania ludzi o konieczności poddawania się regularnej diagnostyce oraz zrozumieniu istoty zagrożenia życia, gdy nie decydują się na wykonywanie  regularnych badań. Pacjent wyedukowany jest bardziej świadomy, a wcześnie wykryte zmiany mogą uratować życie. Chcę budować świadome społeczeństwo, które będzie regularnie poddawać się diagnostyce i badaniom 
przesiewowym oraz zacznie czerpać korzyści ze zdrowego
stylu życia.”
Piotr Furmanek